Türkiye Türkçesi, Batı Türkçesinin bugün yaşayan dört kolundan bir tanesidir: Türkiye Türkçesi, Azerbaycan TürkçesiGagavuz Türkçesi ve Türkmen Türkçesi.

Türkiye Türkçesi, Batı Türkçesinin ana kolunu oluşturur ve tarihî süreçte kendi içinde üç döneme ayrılır:

a) Eski Anadolu (Eski Türkiye) Türkçesi
b) Osmanlı Türkçesi
c) Türkiye Türkçesi