Yo‘llaringiz barno-barno gulga to‘lgan,

Mening esa ko‘ksim to‘lgan ishqqa, rashkka.
Sizga to‘yib termulmoqchi bo‘laman-u,
Yurak qurg‘ur betlamaydi tik qarashga.

Bir lahzaga to‘xtab qolsin nafasimiz,
Izhorlarni dilingizga ko‘mib turing.
Men ming yillar orzu qilgan yuzingizga
Qarab olay, ko‘zingizni yumib turing.

                    ***

Men senga nokerak bo‘lsam mabodo,
Yoningda qolishga rozi emasman.
Yorug‘lik bor joyda, quyosh bor joyda
Sham bo‘lib yonishga rozi emasman.

                    ***

Bilmayman, ketyapman o‘zi qayerga?
Nega kelganimni bilsaydim, koshki.
Garchi otlanganman uzo-oq safarga,
Hech narsa olmadim vijdondan boshqa.