Benim bunda kararım yok, ben bunda gitmeğe geldim

Bezirgânem metaım çok, alana satmağa geldim

Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için
Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim

Dost esrüğü deliliğim, aşıklar bilir neliğim
Denşürüben ikiliğim, birliğe bitmeğe geldim

Ol hocamdır ben kuluyum, dost bağçesi bülbülüyüm
Ol hocamın bağçesine, şad olup ötmeğe geldim

Bunda biliş olan canlar, anda bilişirler imiş
Bilişüben hocamıla, halim arzetmeğe geldim

Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş
Gerçek erin kapısında, canım arz etmeğe geldim
------------------------------------------------------------

bezirgan: Tüccar, pazarcı.
meta: Kumaş, pazarda satılacak mallar.
esrük: Sarhoşluk.
dava: İddia.
sevi: Sevgi, aşk.
dengşürmek: Devşirmek, niteliklerini değiştirmek.
biliş: Bilinen, tanıdık

maşuk: Sevilen.
arz etmek: Sunmak.