Avşar ellerinden sökün eyledim
Şam'da Kul Yusuf'u görmeye geldim
Ziyaret eyledim Şam-ı Şerif'i
Ustam divanına durmaya geldim

İsa Peygamber de havaya uçtu
İdris peygamber de sahlebi içti
Suyu suya köprü kurdu kim geçti
Bu suali Yusuf'a sormaya geldim

Pınarları vardır üstü yapılı
Elleri var hocasına tapılı
Bir şar gördüm üçyüz altmış kapılı
Kimin açıp kimin vurmaya geldim

Hani benim asa ile postlarım
Yavru şahin can kafeste beslerim
Yüküm ipek kumaş ağaç isterim
Kimin alıp kimin vermeye geldim

Der Dadal'ım da kaynadım taştım
Aleme yettim de kırkları aştım
İkindi zamanı Beyt'e ulaştım
Eşiğine yüzüm sürmeye geldim