Sekiz Tomar adıyla da bilinen sutradır. Sutra, Budizm’de Gautama Buddha‘nın öğretilerinden (Burkan) oluşan ve doğrudan Buda’nın sözlerini aktardığı varsayılan metinlere verilen addır.

     Sekiz Yükmek de Uygurlar arasında yayılmış olan Budizm dininin öğretilmesi, düşünce veya inancını başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacı ile yazılmış bir eserdir. Eserde Budizm’e ait kolay uygulanabilen, pratik inanışları içeren bilgiler vardır. Sekiz Yükmek’te Burkancılığa ait dinî-ahlâkî inanışlar ve bazı pratik bilgiler vardır. Uygurlar arasında çok yayılan bu eser; kısa cümleleriyle, içten anlatımı ve zengin söz varlığıyla dikkati çeker.

     Sekiz bilgi, Sekiz tomar anlamlarına gelmektedir. Eserde beş duyu organı ve bazı manevi bilgiler anlatılmıştır.
Sekiz Yükmek'in bölümleri şunlardır:
1. Köz bilig (görme)
2. Kulgak bilig (duyma)
3. Til bilig (tatma)
4. Burun bilig (koklama)
5. Etüz bilig (< et + öz bilig "dokunma")
6. Köngül bilig (gönül)
7. Adra-tigre bilig (akıl-ayırma bilgisi)
8. Anılık  bilig (hazine  bilgisi - dini kitaplardan bahseder)

Ders notlarının devamı