• (elif) , a veya e sesini verir. Türkçe kelimelerde sesli harf olarak A yerine kullanılır. Arapça ve Farsça kelimelerde uzatma olarak (Â) okunur
 • ﺀ (hemze) , elif gibi okunur ve genellikle arapça olan kelimelerde kullanılır
 • ب (be), b sesi
 • ﭖ (pe) , pe sesi, Türkçe ve Farsça kelimelerde bulunur
 • ت (te) , t sesi, ince seslilerde kullanılır
 • ث (se) , s harfi hafif peltek s gibi okunur. t ile s arası bir ses. Sadece Arapça kelimeler için kullanılır
 • ج (cīm) , c sesi 
 • ﭺ (çim) , ç sesi. Farsça'dan geçmiştir ve Arapça kelimelerde bulunmaz
 • ح (ha) , kalın ha sesi. Türkçe kelimelerde az kullanılır
 • خ (hı) , kalın ve sert bir sestir. Türkçe kelimelerde az kullanılır
 • د (dal) , d sesi
 • ذ (zel) , z sesi. Sadece Arapça kelimelerde kullanılır
 • ر (re) , r sesi
 • ز (ze) , z sesi. Türkçe kelimelerde kullanılır
 • ﮊ (je) , j sesi. Farsçadan geçmiştir ve Arapça kelimelerde bulunmaz
 • س (sin) , s sesi , genellikle ince seslilerde kullanılır
 • ش (şin) , ş sesi
 • ص (sad) , s sesi, daha çok kalın seslilerde kullanılır
 • ض (dad) , bazen kalın d bazen kalın s okunur, Türkçe kelimelerde kullanılmaz
 • ط (tı) , t sesi, genellikler kalın sesler için kullanılır
 • ظ (zı) , z sesi. Türkçe kelimelerde kullanılmaz
 • ع (ayn) , Türkçe kelimelerde kullanılmaz. Kendinden önce herekeye göre A,I,O okunabilir. Hereke yok ise ' kesik okunur
 • غ (ğayn) , g veya ğ sesini verir, kalın seslilerde kullanılır
 • ف (fe) , f sesi
 • ق (kaf) , k, sesi,  kalın seslerde kullanılır.
 • ك (kef) , ke sesi, ince seslerde ile kullanılır
 • ﮒ (gef veya kef-i farisi), genellikle g ve ğ harfini okutur
 • ﯓ (kâf-i türki veya sağır kef veya nazal N) , türkçede bulunana n'den sonra g sesinin okunması
 • ل (lam) , l sesi
 • م (mim) , m sesi
 • ن (nun) , n sesi
 • و (vav) , v sesi, o,ö,u,ü sesi yerine de kullanılır
 • هـ (he) , h sesi , genellikler ince sesliler ile kullanılır. e sesi yerine de kullanılır
 • ﻻ lamelif , lam ve elif sesini birlikte verir
 • ي (ye) , y sesi, I veya İ sesi yerine de kullanılır