Harf

Sonda

Ortada

Başta

Adı

Okunuşları

elif

a, e

hemze

', a, e, i, u, ü

be

b

pe

p

te

t

se

s

cim

c

çim

ç

ha

h

h

dal

d

zel

z

re

r

ze

z

je

j

sin

s

şın

ş

sat, sad

s

ﺿ

dat, dad

d, z

t

z

ayın

'a, h

gayın

g, ğ

fe

f

kaf

k

kef

k, g, ğ, n

gef veya kef-i farsi

g, ğ

kâf-i türki,nazal n

ng

lam

l

mim

m

nun

n

vav

v, o, ö, u, ü

he

h, e, a

lamelif

la

ye

y, ı, i

Eski Türk alfabesi 28 harflik Arap harflerine dayanmaktadır. Bu alfabeye Farsîler (İranlılar) pe () , çe () ve j () harflerini eklemişlerdir. Türkçeye özel olan nazal n ( - kâf-ı nûni, ng)  , kâf-ı fârisi () ise Türkler tarafından eklenmiştir.