• Ön Ekler
  • Olumsuzluk Ekleri
   • نا (na-) : ناپاك (nâ-pâk:pak olmayan, temiz olmayan)
   • بى (bî-) : بى چاره (bî-çare:çaresiz)
  • -li, -lı , ile Anlamı Veren Ekler
   • ب (be-) :  بنام (be-nâm : namlı)
   • با (bâ-) :  با كمال (be-kemâl:kamâl ile)
  • تا (tâ-) : ..kadar anlamı verir. Genellikle be- eki ile birlikte kullanılır. تابسحر (tâ-be-seher:sabaha kadar)
  • بر (ber-) : üzere,üzeri anlamı katar. بركمال (ber-kemâl - kemâl üzere olan)
  • هم (hem-) : Yakınlık, beraberlik anlamı verir. هم جنس (hem-cins:aynı cins)
 • Son Ekler
  • Aidiyet Veren Ekler
   • ان (-ân) : آبادان (âbâdân:abad olan, bayındır olan)
   • ی (-î) : استانبولى (İstanbulî : İstanbullu)
  • ين (în) : Hangi maddeden yapıldığını belirtir veya zaman ifadelerini sıfat yapar veya -li, -lı görevini gören sıfat yapar. زرين (zerr-în: altın-dan) , ديرين (dîrîn:eski,uzak) , نازنين (nâzenîn:nazlı)
  • -li,-lı Anlamı Veren Ekler
   • کين (-gîn) : غمکين (gamgîn:gamlı)
   • مند (-mend) : دردمند (derd-medn :dertli)
   • ناك (-nâk) :  دردناك (derd-nâk : dertli)
   • وار (-vâr) :  اميدوار (ümitvâr : ümitli)
   • ور (-ver) : هنرور (hüner-ver:hünerli)
   • ونمد (-umend)  برونمد (ber-ûmend:verimli)
   • ن(-in) : چركن (çirk-in:kirli)
   • مان (-mân) : شادمان (şad-mân : sevinçli)
   • ير (-îr) : دلير (dil-îr : yürekli)
  • ر (-yâr) : eden, yapan anlamı verir. بختيار (bahtyâr : bahtiyar, bahtlı olan)
  • رو (-ûr) : Olan, yapan gibi bir alam verir.  رنجور (renc-ûr:hasta)
  • آكين (-âgîn) : Olan anlamı verir. شرم آكين (şerm-âgîn : utangaç)
  • Eden, Edici, -Li, -Lı Anlamı Veren Ekler
   • كار (-kâr) : هيله كار (hilekâr)
   • گار (-gâr) : يادگار (yadgâr : hatırlatıcı - hâtıra)
   • گر (-ger) : افسونگر (efsunger:efsun (büyü) yapan,büyücü)
  • Benzerlik Görevi Gören Ekler
   • آسا (-âsâ) : جنت آسا (cennet-âsâ:cennet gibi)
   • مانند (-mânend) : ديو مانند (dîv-mânend:dev gibi)
   • سان (-sân) : پرىسان (perî-sân : peri gibi)
   • سار (-sâr) :  پرىسار (perî-sâr:peri gibi)
   • وار (-vâr) : ديووار (dîv-vâr :dev gibi)
   • وش (-veş) : بلبل وش (bülbül-veş : bülbül gibi)
  • Renk Belirten Ekler
   • كون (-gûn) : كلكون (gülgûn : gül renkli)
   • فام (-fâm ) : كلفام (gülfâm : gül renkli)
   • ی(î) : خاكى (hâkî : toprak rengi)
   • ٥ (-e) : زرده (zerd-e:yumurta sarısı)
  • Liyâkat (Layıklık,Yakışırlık, Uygunluk) Ekleri
   • وار (-vâr) : شاهوار (şahvâr : şaha yakışır, şah gibi)
   • آنه (-âne) : شاهانه (şah-âne : şaha yakışır)