• ع (Ayn) : Sadece Arapça kökenli kelimelerde bulunur. Kelime ve hece başka bir ünlü sesi ile okunur. Hece sonunda ünlüyü uzun okutur. Bazı hece sonlarında sağa bakan kesme işareti ile belirtilir
  • Hemze : Sadece Arapça kökenli kelimelerde bulunur. Sola bakan kesme işareti ile belirtilir. Kelime ve hece başka bir ünlü sesi ile okunur ve elif'in altına veya üstüne hemze işareti konulur (çoğunlukla koyulmaz)
  • ث (Se) (Peltek Se) : Arapça kökenli kelimelerde bulunur Türkçe'de S okunur
  • ح (Ha),  خ(Hı) ve ه(He) : Türkçe'de H olarak okunur
  • ز (Zel) : Z olarak okunur
  • ض (Dat) : Arapça kökenli kelimelerde bulunur çoğunlukla Z bazende D olarak okunur
  • ط (Tı) : Kalın ünlülerin başında T olarak okunur
  • ظ (Zı) : Arapça kökenli kelimelerde bulunur ve Z olarak okunur