"İçmek" fiilinin dilek-şart (-meli,-malı eki) kipine göre çekimi aşağıdaki gibidir :

  • ايچملى يم : içmeliyim
  • ايچملى سك : içmelisin
  • ايچملى : içmeli
  • چملى يز : içmeliyiz
  • ايچملى سكز : içmelisiniz
  • ايچمليلر : içmeliler