İyelik (sahiplik) eklerinin yazımı aşağıdaki gibidir : 

  • 1. tekil (-m) : م . Örnek : بابام (babam)
  • 2. tekil (-n) : ك . Örnek : باباك (baban)
  • 3. tekil (-si) : سى. Örnek : باباسى (babası)
  • 1.çoğul (-miz) : مز . Örnek : بابامز (babamız)
  • 2. çoğul (-niz) : كز . Örnek : باباكز  (babanız)
  • 3. çoğul (-leri) : لرى . Örnek : بابالرى (babaları)