bazızı harfler sadece Arapça'dan geçen kelimelerde, bazıları sadece Türkçe kelimelerde, bazı harfler ise Türkçe ve Farsça kelimelerde kullanılır : 

 • Çoğunlukla Arapça kökenli kelimelerde kullanılan , Türkçe ve Farsça kelimelerde kullanılmayan harfler : Se ( ث ) , Hı ( خ ) , Zel ( ذ  ) , Dad ( ض ) , Zı ( ظ ), Ayn ( ع)
 • Sadece Türkçe ve Farsça'da kullanılan ve Arapça'da kullanılmayan harfler : Pe (  ) , Çim (  ) , Je (  )  ,  Kef-i Farisi ( ﮒ )  
 • Sadece Türkçe'de kullanılan harfler : nazal N (  ) "ng" seslerinin karşımı olan bu ses bugünkü alfabemizde yoktur. Bu sebeple birçok kelimede değişiklik görülmektedir.
 • Türkçe'de az kullanılan harfler : Ha ( ح ) , Hı ( خ )
Benzer sesleri veren harflerin kelime kökenine göre (Türkçe, Arapça, Farsça) kullanımı ile ilgili bilgi aşağıdaki gibidir :
 • T Sesi İçin
  • Te ( ت ) : Türkçe-Arapça-Farsça kökenli kelimelerde kullanılır. Türkçe'de ince sesliler ile kullanılır
  • Tı (  ط ): Türkçe-Arapça-Farsça kökenli kelimelerde kullanılır. Türkçe'de kalın sesliler ile kullanılır
  • Dal ( د  ) : Bazı T gibi okunana harfler Dal ile yazılmaktadır
 • S Sesi için 
  • Se (  ث )  : Sadece arapça kökenli kelimelerde kullanılır
  • Sin ( س ) : Türkçe-Arapça-Farsça kökenli kelimelerde kullanılır. Türkçe'de ince sesliler ile kullanılır
  • Sad ( ص ) : Türkçe-Arapça-Farsça kökenli kelimelerde kullanılır. Türkçe'de kalın sesliler ile kullanılır
 • K Sesi için
  • Kaf ( ق ) : Türkçe-Arapça-Farsça kökenli kelimelerde kullanılır. Türkçe'de kalın sesliler ile kullanılır
  • Kef ( ك ) : Türkçe-Arapça-Farsça kökenli kelimelerde kullanılır. Türkçe'de ince sesliler ile kullanılır
 • G veya Ğ Sesi
  • Gayn ( غ ) : Türkçe-Arapça-Farsça kökenli kelimelerde kullanılır. Türkçe'de kalın sesliler ile kullanılır
  • Kefi-Farisi (  ): Türkçe ve Farsça kökenli kelimelerde kullanılır, Arapça kelimelerde kullanılmaz. Türkçe'de ince sesliler ile kullanılır
 • H Sesi
  • Ha ( ح ) : Çoğunlukla Arapça ve Farsça kelimelerde kullanılır. Ancak Türkçe kökenli bazı kelimelerde de kullanılır
  • Hı ( خ ) : Çoğunlukla Arapça ve Farsça kelimelerde kullanılır. Ancak Türkçe kökenli bazı kelimelerde de kullanılır
  • He ( هـ ) : Çoğunlukla Türkçe kelimelerde bu harf kullanılır ve ince sesliler ile kullanılır
 • D Sesi İçin
  • Dal ( د ): Türkçe kelimelerde D sesi Dal ile gösterilir
  • Tı ( ط  ): Eski lehçeye göre bazı D sesi geçen yerlerde Tı yazılır
 • Z Sesi
  • Ze ( ز ) : Türkçe kelimelerde çoğunlukla ze sesi kullanılır
  • Zel ( ذ ): Çoğunlukla Arapça ve Farsça kelimelerde kullanılır
  • Zı ( ظ ) : Çoğunlukla Arapça ve Farsça kelimelerde kullanılır
  • Dat ( ): Bazen Z sesi yerine de kullanılan Dat harfi de Arapça ve Farsça kelimelerde kullanılır. (Ramazan-Ramadan vb.)
 • N Sesi 
  • Nun ( ن ) : Türkçe-Arapça-Farsça kökenli kelimelerde kullanılır
  • Nazal N (  ) : Nazal N bazı Türkçe kelimelerde N'ye yakın bir ses olarak kullanılır. Bazen üsteki işaret kullanılmaz ve Kâf-i Arabî gibi yazılır.
  • Bazı kelimelerin yazımı kalıplaşmıştır. Eski Türkçedeki kalıplaşmış şekliyle yazılan bu kelimeler sayıca çok fazla değildir. ("Doğru" kelimesinin eski şekli "toğrı" olup Osmanlı Türkçesinde bu şekilde yazılmıştır.)