Osmanlı Türkçesinin alfabesinde bazı sesler için ince ve kalın olarak iki hatta üç harf bulunmaktadır. Hem kalını hem incesi olan sesler aşağıdaki gibidir: 

 

  • k sesi , kalın : kaf (ق) ; ince : kef (ك)
  • t sesi , kalın : tı (ط) ; ince : te (ت)
  • z sesi, kalın : zı (ظ) ; ince : ze (ز)
  • s sesi, kalın : sad (ص) ; ince : sin (س)
  • ğ sesi, kalın : gayın (ع) ; ince : gef ()
  • h sesi kalın: ha(), boğazdan hırıltılı: hı (), ince: he () şeklindedir.