Yazdır
Üst Kategori: Dil Bilgisi
Kategori: Dil ve Anlatım
Gösterim: 203

Bir belirtili ad tamlamasında düşen tamlananın yerini tutmak üzere tamlayana eklenen “-ki” ekine ilgi zamir: denir.

“Her mevsimin bir güzelliği vardır, kışınki ise kardır ” cümlesinde “kışın güzelliği” belirtili ad tamlamasında, tamlanan olan “güzelliği” kelimesi düşmüş, tamlayan olan “kışın” kelimesine tamlananın yerine bir “-ki” eki eklenmiştir. Yani “kışın güzelliği” ad tamlaması “kışınki” şeklinde söylenmiştir. “Kışınki” kelimesinde “-ki” eki, düşen bir adın yerini tuttuğu için zamirdir. Bu ek, “kış” kelimesi ile “güzellik” kelimesi arasında anlam ilgisi kurduğu için “ilgi zamiri” olarak adlandırılmaktadır.

“Sizin eviniz Beşiktaş'tadır, bizimki Fatih’te.” cümlesinde “-ki” eki, “evimiz” adının; “Fırtınada pencerenin camı kırıldı, kapınınki sağlam. ” cümlesinde “-ki” eki, “camı” adının; “Bizimki gereksiz bir telaş. ” cümlesinde “-ki” eki, “telaşımız” adının yerini tutmuştur.

“Güllerin rengi solmuş ama laleninki solmamış. ” cümlesinde “-ki” eki, “renk” adının yerini tutmuştur.

“Koşmaların son dörtlüğünde de semaininkinde de şairin mahlası geçer. ’’ cümlesinde ki eki, “dörtlük” adının yerini tutmuştur. Başka bir deyişle belirtili ad tamlaması şu şekilde kısaltılmıştır:

bizim evimiz         bizimki

kapının camı       kapınınki

bizim telaşımız     bizimki

lalenin rengi        laleninki

semainin son dörtlüğü           semaininki

 

Not:İlgi zamiri (-ki) ekini almış sözcükler, ismin hâl (durum) eklerini alabilir.

"İşyerinin kirasını ödedim, evinkini yarın ödeyeceğim. ” cümlesinde “evinki” kelimesi ilgi zamiri (-ki) almış kelimedir. Bu kelimeye, ilgi zamirinden sonra kaynaştırma harfi (n) ile birlikte belirtme durumu eki (-i) gelmiştir.

“Ben kendi işime bakarım, sizinkine karışmam." cümlesinde “sizinki” kelimesi ilgi zamiri (-ki) almış kelimedir. Bu kelimeye, ilgi zamirinden sonra kaynaştırma harfi (n) ile birlikte yaklaşma durumu eki (-e) gelmiştir.

Not: İlgi zamiri (-ki) ekini almış sözcükler, belirtili isim tamlamalarında tamlayan olabilir.

“Benim gömleğimin düğmesi koptu, Hasan'ınkinin düğmesi kopmadı. ” cümlesinde “Hasan’ınki” kelimesi ilgi zamiri (-ki) almış bir kelimedir. Bu kelime “Hasan’ınkinin düğmesi” ad tamlamasının tamlayanı durumundadır.

“Bizimkinin işine karışmayın."  cümlesinde “bizimki” kelimesi ilgi zamiri (-ki) almış kelimedir. Bu sözcük “bizimkinin morali” ad tamlamasının tamlayanı durumundadır.

Not: İlgi zamiri (-ki) ekini almış sözcükler, çokluk eki alabilir.

“Bizimkiler yine işi halletti."

“Sizinkiler hapı yuttu. ”

cümlelerinde ilgi zamiri (-ki) almış olan “sizinki” ve “bizimki” sözcükleri “-ler” çokluk ekini almıştır.