Menşe bakımından birbirine yakın olan diller aynı kaynaktan çıkmış bulunan akraba dillerdir. Bu diller bir dil ailesi teşkil ederler. Dünya dilleri bu şekilde muhtelif dil ailelerine ayrılırlar. Bir dil âilesi bir ana dilden gelişme yolu ile ayrılmış bulunan dillerin teşkil ettiği topluluktur. Gerçi bir âiledeki dillerin menşei olarak kabul edilen ve ana dil sayılan bir dile âit metinlerin mevcudiyeti pek enderdir. Fakat diller arasındaki benzerlikler, eskiden böyle bir dilin mevcut bulunmuş olduğunu göstermekte; bir âile teşkil eden ve bugün çok defa pek büyük farklarla birbirinden uzaklaşmış bulunan dillerin, aslında, bilinmeyen bir zamanda ve bilinmeyen bir saha, binlerce sene evvel ve henüz tesbit edilmeyen bir arazide konuşulmuş bulunan bir ana dilden çıkmış oldukları anlaşılmaktadır. Bir ana dilin, metinleri olmadığı halde, birçok hususiyetlerini kendisinden türemiş bulunan âiledeki dilleri mukayese etmek suretiyle tesbiti mümkündür.

Yer yüzündeki başlıca dil âileleri şunlardır:

1. Hint-Avrupa dilleri âilesi
2. Sâmî dilleri ailesi
3. Bantu dilleri ailesi
4. Çin-Tibet dilleri ailesi
5. Ural-Altay dil grubu. (Türkçe bu grubun Altay koluna mensuptur.)