Yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun

Dert görmesin başınız, bayramlar bayram olsun
Otlar, dikenler dolsun Nemrutların çanına
Kolay gelsin işiniz, bayramlar bayram olsun.