Hüsnünle müsavi insafın olsa

O zaman gözlerim bir bahar görür
Şu karanlık ömrüm nurunla dolsa
Bu gönül lütfunu büyük kar görür

Günüme buluttur çekingen halin
Eritip gidecek beni ihmalin
Bilmem ki dünyada senin emsalin
Senin kadar kimden itibar görür

Derdinle perişan halimi bilsen
Kalbimi görüp de insafa gelsen
Ne olur bir kere yüzüme gülsen
Güzellik hazinen ne zarar görür

-------
hüsn: Güzellik
müsavi: Eşit
nur: Aydınlık