Kim körübtür ey köngül ehl-i cehândın yahşılık
Kim ki andın yahşı yok, köz tutma andın yahşılık

Bu zamânnı nef'i kılsam ayb kılma ey refik
Körmedim hergiz niteyin bu zamândın yahşılık

Dilrebâlardın yamanlık keldi mahzûn könglüme
Kilmedi cânımga hiç ârâm-ı cândın yahşılık

Ey köngül çün yahşıdın kördüng yamanlık asru köp
İmdi köz tutmak ne yani her yamandın yahşılık

Bâri elge yahşılık kılgıl ki mundın yahşı yok
Kim digeyler dehr arâ kaldı felândın yahşılık

Yahşılık ehl-i cehânda isteme Bâbür kibi
Kim körübtür ey köngül ehl-i cehândın yahşılık
Özbek Latin Alfabesiyle