İlk Öğretmenim Merhum Süleyman Öznur'a


Saygı ve Rahmetle...-
Güller açar yüzünde
Bilgi iman özünde
Atasının izinde
Durmaz yürür öğretmen

Sorar hep: 'Nasıl, niçin?..'
'Bilimi rehber seçin'
Yurdu ışıtmak için
Mumca erir öğretmen

Ülküsüyle bir kale
Övgüsü gelmez dile
En doğruya, güzele
Karar verir öğretmen

Zor azmini yıkamaz
Kimse karşı çıkamaz
Kem nazarla bakamaz
Hakk'ı görür öğretmen

O sarar yaramızı
Ak eder karamızı
Yasamız töremizi
Candan korur öğretmen

Öncüsün sen millete
Şanlı Cumhuriyete
Sabırla cehalete
Karşı durur öğretmen

Özlemle bakar düne
Yıllar sığar bir güne
Aydınlık hedefine
Mutlak varır öğretmen

17.10.1984 - Antalya