Ağustos ayında buz ister gönül

Yokuş yol istemez düz ister gönül
Gözleri mavili saçları sarı
İnce bellisinden kız ister gönül

Bazen coşup şarkı türkü söylemek
Çeşme başlarında gönül eğlemek
Ankara İstanbul seyir eylemek
Memleket memleket gez ister gönül

Her şey yaratılmış yerli yerinde
Ne yanlış, ne kusur var mı birinde
Kabuklar aldatır cevap derinde
Hilkatın sırrını çöz ister gönül

Gidişimiz nere nerden geliriz
Kaderde yazılan nasıl biliriz
Lezzet için tuza muhtaç oluruz
Hakkın hikmetini sez ister gönül

Aldanma dünyanın pembe rengine
Şeytandır vesvese veren nefsine
Aşk ile yanarak pişecek mi ne
İlâhî ateşten köz ister gönül

Hasan'ın bilirsin günahın fazla
Hayat geçip gider elemle hazla
Besmeleli bir riyâsız niyazla
Yüreğin diliyle yaz ister gönül

Aksu-Antalya, 1983