Yavuz Sultan Selim'e ait olduğu iddia edilen mısraları soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru okuduğumuzda aynı sonucu görüyoruz:

 

Sanma şâhım / herkesi sen        / sâdıkâne / yâr olur

Herkesi sen   / dost mu sandın / belki ol     / ağyâr olur

Sâdıkâne      / belki ol             /  âlemde    / dildâr olur

Yâr olur      / ağyâr olur          / dildâr olur / serdâr olur