Yâr olan Sensin
Var olan Sensin
Bir olan Sensin.

Lâ ilahe illallah
Muhammed Resullullah

Göğsümde imân
Özümde Kur’ân
Dilimde her an

Lâ ilahe illallah
Muhammed Resullullah

Eyler tefekkür
Nurlanır fikir
Dilimde zikir

Lâ ilahe illallah
Muhammed Resullullah

İslam ve Türk’üm
Aydındır fikrim
Dilimde şükrüm

Lâ ilahe illallah
Muhammed Resullullah

Küçük zerreler
Büyük küreler
Kurt kuş hepsi der

Lâ ilahe illallah
Muhammed Resullullah