Kâinatta yalnız sen saadetle müjdelendin,
Düşünmedin, nimeti külfet sandın kederlendin!
Cihan kitabında hak okundu, sen şüphelendin.
Şüpheyi reddedeceksin, gerçeğe ereceksin.
“Tek Allah vardır”, bunu adın gibi bileceksin.

Heybetli dağlar bile ölümsüzlüğe gidemez
Ölümsüzlük Yaratan’ındır, başka şey eremez
Hiçbir el fanilik damgasını senden silemez
Dağlardan ulu değilsin, sen de eğileceksin
Doğmakla ekildinya, elbette biçileceksin.

Asırlık çınar yuvaları toplar bünyesine,
Koca gövdesi varınca ilk ve son secdesine,
Zavallı kuşlar inanır takdirin cilvesine.
Çınardan sağlam değilsin, aczini bileceksin,
Dik başlı olma eğil, sen de yere gireceksin.

Vahşetin gücüyle aslan dehşet saçar ormanda,
Kartala yem olacağını anlar son anında,
Hayvandır, aczini göremez İlâhî fermanda.
Sen hayvan değil insansın, bu farkı bileceksin,
Benliğini öğrenince kendine döneceksin.

Firavun da gurur duydu Allah’lık davasından,
Ecel pençesinde pişman oldu iddasından,
Belki de hâlâ medet umar iğrenç mumyasından.
İlk çağda değil son çağdasın, bunu sezeceksin.
Alnından isyan lekesini kendin sileceksin.

Ebedî sanma, fanidir bu dünya viranesi,
Bir fiilimdir döner, geçer bu hayat teranesi,
Sende akıl var, olma varlıkların divanesi.
Mert olacaksın, isyanı aklından sileceksin,
Pişmanlıktan önce sil, nasıl olsa sileceksin.

Aklın var, batıla değil hakka inanacaksın,
Dinde hakkı batından Kur’anla ayıracaksın.
Oku ara sor öğren, yüce zevki tadacaksın.
Güçlüsün, batıla karşı hakla direneceksin,
Genç iken doğruyu bul, mutlaka sevineceksin.

imansız ilim, ilimsiz iman sana yaraşmaz
İlimle iman mert bünyede barışır, savaşmaz.
Çevrenle yarışmazsan insanlık senle kaynaşmaz.
Tembel olmayacaksın, ilme emek vereceksin.
Cahil kalırsan, iki cihanda ezileceksin.

Çalışmak, didinmek, yorulmak büyük meziyettir,
Doğrulukla, adaletle olursa ibadettir,
Sahtekârlık, gamsızlık, maskaralıktır zillettir.
İşinde sözünde, doğruyu tercih edeceksin,
Hilekâr olursan, namerde boyun eğeceksin.

Dünyanın güçlükleri düğümlenecek önünde.
Emek vereceksin, büyütmiyeceksin gözünde,
Mümkün olan her şeyi yenmek var senin özünde.
Kör düğümleri çözmesini de öğreneceksin,
Sefasıyle, cefasıyle hayatı seveceksin.

(Tevfik Hüseyinoğlu, Batı Trakya, 1936)