"Elveda" diyerek gider soydaşım
Anayurt yolcusu,ona ne denir?
Gözü yaşlı kalır köyde kardaşım
Kader böyle imiş elden ne gelir?

Oğlumuz orada, gelin burada
Kendimiz burada, yürek orada
Ezilir dururuz iki arada
Kader böyle imiş elden ne gelir?

Bilseniz kimlere kalmıştır zaman
Namuslu kişiye verilmez aman
Şikayet güç olur halimiz yaman
Kader böyle imiş elden ne gelir?

Soyumuz asildir Oğuzlar soyu
Başımız eğilmez, atalar huyu
Yad elde acımız nesiller boyu
Kader böyle imiş elden ne gelir?

Anneler yollarda evlad kucakta
Hıçkırıksesleri köşe bucakta
Baykuş yuva yapmış sönen ocakta
Kader böyle imiş elden ne gelir?

Açılır kapanır göçmenler yolu
Bağlanır dostların hep eli kolu
"Ötme bülbül ötme, içim dert dolu"
Kader böyle imiş elden ne gelir?

Bir yanda tarihin zafer nağmesi
Bir yanda Türklüğün özgürlük sesi
Gönlüme es olur daha nicesi
Kader böyle imiş elden ne gelir?

Sabreyle ağlama hasret sözüne
Uzaklar yakındır Türkün gözüne
Gün olur kavuşur herkes özüne
Kader böyle imiş elden ne gelir?Asım Haliloğlu (İskeçe, 1923 – 1980)