Nasihatım sana: Her şeyle iştigali bırak; 

Adamlığın yolu nerdense, bul da girmeye bak.
Adam mısın: Ebediyyen cihanda hürsün, gez; 
Yular takıp seni bir kimsecikler sürükleyemez.
Adam değil misin, oğlum: Gönüllüsün semere; 
Küfür savurma boyun kestiğim semercilere.