Cana kıyar şimdi zaman

Göz yaşını silmez misin?

Bulunmuyor derde derman

Duymaz mısın, görmez misin?

İnsan ömrü geçmez para

Türk olanın bahtı kara

Yüzler gülmez, kalpler yara

Duymaz mısın, görmez misin?

İşimizde, düşümüzde

İtler koşar peşimizde

Kurt olurlar dişimizde

Görmez misin, bilmez misin?

Derde deva yok mu dersin?

Her davranış ok mu dersin?

Garipleri tok mu dersin?

Görmez misin, bilmez misin?

Şerleri hep başkan seçtik

Kanunları ezip geçtik

Serbest diye zehir içtik

Duymaz mısın, görmez misin?

Bir dinleyin Mehmet Con'u:

Selametmiş sabrın sonu

Çok yaşadık bu oyunu

Görmez misin, bilmez misin?

*Bulgaristan,Silistre, 1855-1974