Bir gün gidersem bu yerlerden
Adım silinirse dillerden
Ağlayan yağmur damlasında
Acı gözyaşında bul beni

Sendelenip düşersem gökten
Çamura karışırsam hepten
Garibin yanık duasında
Sefilin ahında bul beni

Yalnız kalırsam eşten, dosttan
Nasip alırsam insanlıktan
Kimsesizlerin diyarında
Allah’ın bağrında bul beni

Uçuruma gelirsem birden
İtilirsem düşman elinden
Satılmışların bakışında
Bir kahpe kurşunda bul beni

Göçersem ağır yükümden
Teslim olursam ecelimden
Tek dikilen mezar taşında
Gür otlu toprakta bul beni