Bahar güller açanda,

Saýrap, guşlar uçanda,
Güneş nurun saçanda,
Janym, gözledim seni.

Ýodalardan, ýollardan,
Uzak-uzak illerden,
Gülälekli gollardan,
Gülüm, gözledim seni.

Bakdym belent daglara,
Serçemenli baglara,
- Gel, läläm, gara maña! –
Diýip, yzladym seni.

Ýürek aglar gün-günden,
gyz, gizlenme menden.
Gara gözleñ içinden
Saýlap gözledim seni.