Apardı gönlümi bir hoş kamer yüz can fedâ dilber
Ne dilber dilber-i şâhid ne şâhid şâhid- server

Başumdan gitmedi hergiz senüngle içdüğüm bâde
Ne bâde bâde-i mestî ne mestî mestî-i sâgar

Şehâ şirin asözin kılur Mısırda bir zaman kâsid
Ne kâsid kâsid-i kıymet ne kıymet kıymet-i şekker

Ezelde cânum içinde yazıldı sûret-i ma'nî
Ne ma'nî ma'nî-i sûret ne sûret-i defter

Hasan oğlı ferçi sana duâcıdur velî sâdık
Ne sâdık sâdık-ı bende ne bende bende-i çâker