Eşqimizin semasında, sevgilim,
Güneş gün-gün soyuqlandı bilmedin.
O gözlerde ferqi yoxmuş belke de,
Kim oxşandı, kim oxlandı bilmedin.

Sükut altda, can üstedir dağ-dere,
Sükut qemi , düşünmedin bir kere,
Qayğı dolu qan üreyim derdlere.
Ayaqlandı, topuqlandı bilmedin.

Payız geldi hayıf getdi ilk bahar,
Serhedlerden11 aşammadı bir çapar.
Köyrek qelbim tumurcuqlu arzular,
Çeperlendi, qoruqlandı bilmedin.

Yarpaq kimi qanadında yellerin,
Saman kimi sinesinde sellerin.
Ah, öleydim, kimden-kime ellerin,
Uzaqlandı, yavuqlandı bilmedin.