Gönül ülkesinde sevgi sazıyım 
Bağrı yanık âşıklardan sor beni!
Sultanım ol, her hükmüne razıyım, 
İster hayra, ister şerre yor beni!
 
Dinsin artık kaderimde ahüzâr, 
Bitiversin hicran, olsun târumâr, 
Yokluğunda yüreğimden kan sızar ;
Vuslatınla sarmalayıp sar beni! 
 
Yad belleyip, dilden dile düşürme! 
Leyla hasretiyle çöle düşürme! 
Aşkınla yakıp da küle düşürme! 
Kavuruyor sînemdeki kor beni. 
 
Divaneyim bu sevdaya düşeli, 
Sayma beni senden ayrı neşeli,
Nâra döndüm ateşinde pişeli;
Firkatinle ne hâldeyim gör beni. 
 
Efkârından perperişan gülistan, 
Hüznümü anlatmaz, yazsam bir destan, 
Ya tabip ol, dertten kurtulsun hastan;
Ya hançerle sol yanımdan vur beni! 
 
Seller gibi çağlayıp da duruldum, 
Kederlere, çilelere karıldım, 
Avcı oldum bir ceylana vuruldum;
El dururken, yaraladı yâr beni. 
 
Niyazkâr hâlini kime söylesin? 
Beter idim, besbeterim bilesin. 
Beş vakitte Hâk'tan seni dilesin,
Nasip yoksa, yerse yesin yer beni. 
 

27.02.2021