Derya-yı ummanda gerg oldu gemim
Aşnadan adımı anan var'mola
Soldu gülüstanım yohdu hemdemim
Yareb bu sevdayı ganan var'mola

Menim rehimimdi Hüda-yı ezim
Eyyub kimi derde düşmüşem özüm
Meclis yığılıban düşende sözüm
El dizine vurub yanan var'mola

Men Ehmed'em sığınmışam Mövla'ya
Tifil iken felek saldı sevdaya
Bu dünyada yetirmedi ügbaya
Menim kimi bahtı dönen var'mola