Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi ala yekə kişisən

Sən yatırsan atonsa sübhü o başdan oyanır
Sən kef axtarırsan ailönsə gücnən dolanır
Aton illərlə işdəyir çalışır pul qazanır
Sənsə bir gündə qoyursan qumara
Bu nədi ala yekə kişisən
Sənsə bir gündə qoyursan qumara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi ala yekə kişisən

Sən özün göylə gedirsən ayağun yerlə gedir
Şalvarun düşür belünnən balağun yerlə gedir
Yenə də lomkadasan qaş qabağun yerlə gedir
Deginən biz də bilək aşikara
Bu nədi ala yekə kişisən
Deginən biz də bilək aşikara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi ala yekə kişisən

Etdüyün hərəkətlər valla yaraşmır yaşuva
Pul veriblər ki gedib çörək alasan dam-daşuva
Onu da çaxıra  verib naharı çəkmisən başuva
Ac qarna uzanmısan teretuvara
Bu nədi ala yekə kişisən
Ac qarna uzanmısan teretuvara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi  ala yekə kişisən

Adam ol məsaj da göndəriblər Azərcell-dən
Az qalıb axşam ola qalxmamısan pasteldən
Yenə ağızun burunun əyilibdür paxmeldən
Elə bil kəllə vurmusan qatara
Bu nədi ala yekə kişisən
Elə bil kəllə vurmusan qatara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi  ala yekə kişisən

Elə bil saatlarla qazanlarda qeynəmisən
Rəngi ruhun da qaçıb dil dodağuvu çeynəmisən
Bilmirəm nə qəbul etmisən genə neynəmisən
Lüt gəlmisən əldə zənbil bazara
Bu nədi ala yekə kişisən
Lüt gəlmisən əldə zənbil bazara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi  ala yekə kişisən

Sual verirsən özün cavab verirsən özüvə
O qədər mıxlamısan heç nə görünmür gözüvə
Deyəsən ağılun itib danışırsan öz özüvə
Yıxılıb durub deyirsən duvara
Bu nədi ala yekə kişisən
Yıxılıb durub deyirsən duvara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi  ala yekə kişisən

Camaat qaçıb gedir sən girəndə izdihama
Üz gözüvü tük basıb daha oxşamırsan adama
Görəsən sən neçə aydır getməyirsən hamama
İy verirsən basıb üz gözüvü yara
Bu nədi ala yekə kişisən
İy verirsən basıb üz gözüvü yara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi  ala yekə kişisən

Daha özüvü tutmursan şəhərdən gəlir sorağun
Ayaqqabuvun altı yoxdur yoluq darmadağın
Pəncəyi yamaq şalvarunda yoxdur bir balağun
Bu viddə sən hara Tarqovu hara
Bu nədi ala yekə kişisən
Bu viddə sən hara Tarqovu hara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi ala yekə kişisən

Hamı işdəyir sən isə avara
Bu nədi ala yekə kişisən
Papağuvu qabağuva qoy gəl qarara
Bu nədi ala yekə kişisən