Baga girdim üzüme, 
Tikan batdı dizime, 
eyildim cixartmaga, balam, 
Yar göründü gözüme. 

Ay qiz heyranın ollam, 
Ay qiz ceyranın ollam, 
Gedersen yola sallam, 
Qalarsan qadan allam, 
Gedersen yola sallam, 
Qalarsan qadan allam, 

Meynede üzüm qaldı, 
Dermedim üzüm qaldı, 
Bir evde iki bacı, balam, 
Birinde gözüm qaldı. 

Ay qiz heyranın ollam, 
Ay qiz ceyranın ollam, 
Gedersen yola sallam, 
Qalarsan qadan allam, 
Gedersen yola sallam, 
Qalarsan qadan allam, 

Arzu Qurbani