Ürəyim həsrətlilərin qovuşduğu
Viran olmuş bir iskələ.
Gələn lap çox, çoxdan da çox,
Gedən yox hələ.
Yalnızlıqda boğuluram.
həsrətli qardaşlar,
Nə olar, məni də alın aranıza -
Ürəyimə yol gələrkən.