Məndən soruşma ki, nə istəyirəm,

Mənə lazım deyil boş-boş suallar.
Odur ki indidən sənə deyirəm:
Mənim həyatımda bir başqası var.

Mənim həyatımda bir başqası var,
Mən onu sevirəm dəlilər kimi.
Səni özü ilə aparan qatar
Tez unutduracaq sənsizliyimi.

Tez unutduracaq sənsizliyimi
Sənlə keçirtdiyim sənsiz günlərim.
Sən yaxşı bilirsən dəliliyimi,
Bəs necə olacaq mənsiz günlərin?

Bəs necə olacaq mənsiz günlərin?
Susursan... Cavabı yox bu sualın.
Mənim ürəyimdə özəldir yerin,
Bir vaxtlar dərdindən öldüyüm qadın!