Yazdır
Üst Kategori: Azerbaycan Edebiyatı
Kategori: Azerbaycan Edibleri ve Eserleri
Gösterim: 781

Bol ol­sa mey­və­si, bol ol­sa ba­rı,
Əyi­lən bu­daq­dan ib­rət gö­tür­düm.
Ba­şı­nı dik tu­tan əda­baz­la­rı
Da­im özün­dən də aşa­ğı gör­düm.