I
İSGƏNDƏR,NAPALEON VƏ OKTAVİAN
CƏSARƏT GÖSTƏRƏN ŞƏXSDİRLƏR YAMAN.
SÜLEYMAN QANUNİ VƏ ŞAH İSMAYIL
BİL,HAQQA MEYL EDİB HƏR AN,HƏR ZAMAN.

                         II
UNUTMA SEZARI,DAHİ HİTLERİ,
HƏR NƏ ETSƏLƏR DƏ,SEVİBLƏR XƏLQİN.
HÖRMƏT ET LENİNƏ,HƏM STALİNƏ
Kİ ONLAR EDİBLƏR AZAD MİLLƏTİN.

                         III
DÜŞÜNSƏN BİR ANLIQ MƏMMƏD ƏMİNİ,
HÜRRİYYƏT GÖZÜNDƏ CANLANAR SƏNİN.
YAD ETSƏN XOYSKİNİ,NƏSİBBƏYLİNİ
O ANDA ƏDALƏT SARACAQ SƏNİ.

                          IV
GƏL,BAX BİR TARİXƏ,GÖR METE XANI,
O,OLUB YARADAN TÜRK DÜNYASINI.
NƏZƏR SAL TÜRKLÜYƏ,BİL ATİLLANI
Kİ OLUB ƏSLƏTƏN TÜRK DƏLİQANLI.

                           V
AÇIM MƏN SÖZ SƏNƏ ƏMİR TEYMURDAN,
BİLƏSƏN,O,OLUB CAHANDA ZAMAN.
ADIYLA YARADIB,YAŞADIB DÖVLƏT,
HÖKM EDİB CAHANDA UZUN BİR ZAMAN.

                           VI
GƏL,İNDİ DANIŞIM MƏN ÇİNGİZ XANDAN,
QÜDRƏTLİ,QÜVVƏTLİ BU FATEH XANDAN.
YARADIB ÇOX BÖYÜK,NƏHƏNG BİR DÖVLƏT,
HÖKM EDİB ƏDALƏT SƏDDİN AŞMADAN.

                            VII
VAR BİR DƏ TOĞRUL BƏY,ALP ARSLAN BƏY DƏ,
HÖKMDAR OLUBLAR SƏLCUQ DÖVRÜNDƏ.
QURUBLAR ÇOX BÖYÜK SƏLCUQ DÖVLƏTİ,
SULTANLIQ EDİBLƏR HƏM ŞƏRQ,HƏM QƏRBDƏ.

                            VIII
SƏHİFƏLƏ SƏN ARTIQ YENİ TARİXİ,
DÜNYANI QURTARAN ÇAĞDAŞ ƏSRİNİ.
GÖRƏRSƏN ORDA SƏN NURLU FATEHİ,
ANLARSAN BU ŞƏXSİN DAHİLİYİNİ.