Şah dedi: - Ağlayıram, bəs ki, üzüm çirkindir,
Ildə bir görsəm əgər ayinədə sürətimi!
Ona ərz etdi vəziri: - Səni hər gün görürəm,
Nə qədər ağlayıram, şimdi düşün halətimi!..