Əksi çaya düşən Ay,
Sevgilimə bənzədin.
Nisgilliyəm bu axşam,
Nisgilimi bəzədin.

Bir quşam qanadım yox,
Yar dilində adım yox.
Mənim bir muradım yox,
Dərdimi təzələdin.

Arzusu, diləyi min,
Ağrısı, göynəyi min.
Üşüyən ürəyimin
Çuxasını gözədin.

Daha qalmayıb dözüm,
Birdi gecəm, gündüzüm.
Heç demədim, gül üzlüm, 
Niyə belə elədin.

Vermə qəti toxtaqlıq,
Məhv olmuşa nə qılıq?!
Suyum soğulub artıq,
Dənimi də ələdin.