Səngəri əyninə geyinən oğlan,
Sənə gülümsəyən güllə mübarək!
Şəhid məqamıyla görüşə gəldin,
Ömrünə gül açan çillən mübarək!

Alnından boylanan cümlədən soruş, -
Hansı kəlməsinə sürtüm üzümü?!
Bir misra diksinir mənim içimdə -
Şəhidlər qeyrətin lalə mövsümü.

Önündə əbədi diz üstə çökdün,
Əyilib qəbrini öpən bayrağın.
Sevgidən vətənin gözləri gülür,
Üzünü ağ etdin qara torpağın.

Şükür, oğulları ümid qoxuyur,
Allah, salam yetir o uca yurda.
Harda şəhidliyin ətri gəlirsə,
Bir misra Qələbə yaşayır orda.

Qeyrətli oğullar halal eyləyib,
Vətən, doğulmamış sənə qanını.
Hələ qabaqdadır sonuncu döyüş,
Götür, get Şəhidlər Xiyabanını!