Yurd oda düşəndən oda düşmüşəm, 
Yurd kimi alışmaq mənim haqqımdır.
Uğrunda hər yetən çalışa bilməz, 
Vuruşmaq, çalışmaq mənim haqqımdır.

Görən deyir, gərək sən yaşayasan, 
Atanın torpağı can yaşayasan.
Yaradan yaradıb... dən daşıyasan, 
Dən səpmək qarışqa, mənim haqqımdır!

Natiqmi olar ki, pəltək hıqqansa, 
Sənin də dilin var nadan, hıqqan da!
Hiqqanmaq, zıqqanmaq sənin haqqınsa.
Vətəndən danışmaq mənim haqqımdır!