Yazdır
Üst Kategori: Azerbaycan Edebiyatı
Kategori: Azerbaycan Şiiri
Gösterim: 4979

Yıxdı mərd igidlər düşmən öyünü, 
Kəsdi Qarabağda o Kor düyünü.
Vətən təkcə sənin bu gördüyünmü, 
Təbrizdi, Dərbənddi, Hələbdi Vətən!

Ey şəhid oğluna süd verən anam, 
Mən də bir oğlunam, sana qurbanam.
Haqqı var, desin ki, Azərbaycanam, 
Haqqı var, sevinsin, qalibdi Vətən!

Axır ki, həyat da həyata döndü, 
Nə varsa mərmiyə, barıta döndü.
Əriyib dəmirlər polada döndü, 
Gördülər nə gözəl qəlibdi Vətən!

Çətin olan işi səhmandı daha, 
Dərdinin özü də dərmandı daha.
Mənim doğmamdan da doğmamdı daha, 
Kim deyə bilər ki, qəribdi, Vətən!

Necə daşa dönüb, daş oğlu daşdı
Necə heçə dönüb, heç oğlu heçdi.
Bax, yığın yığındı, leş oğlu, leşdi, 
Elə bilirdilər, ölübdü Vətən!

Qarabağa qılınc qurşayan getsin, 
Qurşasan qılıncı qurşa, can getsin.
İstəyir Ağdamdan, Şuşaya getsin, 
Barat, dur, qarşıla, gəlibdi Vətən!