Güneş ipek tellerinin sarımsı rengini
Sabah çağı dalga-dalga her tarafa yayarken
Getiriyorum hayalime bir al bayrak rengini.

Düşünerek derim, bu da, evet bir sabah erken
Bir dünyanın göklerinde güneş gibi her sabah
Parlayarak ülkelere yayacakdır şafaklar.

Küçük kuşlar ses verip konurken ağaçlara
Her türkü kardeşlik sesidir sanıyorum.
Neşeli geceleri ay ışığı düşerken yamaçlara
Konseylerin ellerdeki gölgesini anıyorum.

Dilber sular dalgasına denizlerde, göllerde
Okuyorum yeni hayat sevdası ilə çırpınan,
Eskiye isyan eden gönülleri her zaman.

Yorğun-arğın karvanı ilə çöllerde, çöllerde
Bazı gece yarı yolda kalanları dinledim,
Hanki şeydir yolculara kurtuluş veren? Söyledim.

Hep birlikte söylediler, tan yeri, dan yıldızı!
Sordum, bundan güzeli yokmu parlayanların?
Dalgalandı karşımda o vaqıt bu diyarın
Al bayrağa sığınmış gönül açan yıldızı.

1927