Bir semaverlik muhabbettir ömür dediğin
Ve göz ufkunda bir kağnıdır göçer gider
Palandöken yaylasında bir türküdür zaman,
Ötesi karlı bir düş, uçar gider

Karasu boyunda akşam eden Saltuk atlısının,
Uykulu gözlerinde karışır kirpiklere kümbetler
Kervan iner çarşıya yükü tarçın,
Yedi bahar, nazlı ipek, süzgün hasretler

Biri gelmiş biri gitmiş beylerin dövüşe dövüşe
Konup göçmüş ovasından sultanları cihanın
Üç mevsimi meydan okur güneşe
Dördüncüde başlar, yâre sitemleri Emrah'ın

Kar beyaz çehrelerde siyah gözler ülkesi,
Alır aklını salar dağlara dağlara...
Örtülür gizli sevdaların dumanıyla tepeler,
Anarsın bir bakışı, saçlar ağara ağara

Dinleyip tandır başında Kaf Dağı masallarını,
Anarsın Kafkas kervanlarını ve ordularını
Buzları çözülen bir şehrin hikâyesinde,
Sarı Paşa gelmiş diye rivayet olunur
Davullar Kuvvay-ı Milliye çağrısına durur
Savaşlar ve sevdaların serhaddinde,
Dünya baştan başa Erzurum olur...