Hz. Aişe (r.a.), Allah Rasulü (s.a.s.)’nün şöyle buyurduğunu nakletti: “Allah’ım! Kim ümmetimin işiyle ilgili bir göreve gelir de onlara zorluk çıkarırsa, sen de ona zorluk çıkar. Kim de ümmetimin işiyle ilgili bir göreve gelir de yumuşak davranırsa, sen de ona yumuşak davran.”  (Müslim, İmâre, 19.)

 


     Topluma hizmetin organize biçimi olan devlet mekanizmasının iyi işleyişiyle sorumlu olan yöneticiler, içinden çıktıkları topluma yabancılaşarak birer zorba haline gelirlerse, “ahkemu’lhâkimîn” olan Yüce Yöneticinin huzuruna, sorumlu oldukları kişilerin vebalini üstlenmiş olarak çıkacaklardır.