Enes (b. Mâlik) tarafından nakledildiğine göre, Hz. Peygamber"in (sav) ashâbından bazı kimseler Hz. Peygamber"in (sav) eşlerine gelerek, onun yalnız başına iken yaptığı ibadetleri sordular. (Kendi ibadetlerini az görerek) birisi, “Kadınlarla evlenmeyeceğim.”; birisi, “Et yemeyeceğim.”; birisi de, “Yatakta uyumayacağım.” dedi.

(Onların bu sözleri kendisine bildirilince Resûlullah) önce Allah"a hamdedip O"nun yüceliğini dile getirdikten sonra şöyle buyurdu: “Bazılarına ne oluyor da bu sözleri söylüyorlar? Hâlbuki ben namaz da kılarım, uyurum da; oruç da tutarım, tutmadığım da olur; kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir.”

(M3403 Müslim, Nikâh, 5)