Ey îmân edenler, cuma günü namaz için çağrıldığı zaman hemen Allah'ı zikretmeye gidin. Alış verişi bırakın. Bu bilirseniz, sizin için çok hayırlıdır” (el-Cumua: 9).

.......Ebû Hureyre (R) RasûlulIah(S)'tan şöyle buyururken işitmiştir:
"Biz (kitâb ehline nazaran) en sonra gelenleriz; kıyamet gü­nünde en başa geçecek olanlarız. Şundan dolayı ki, bizden evvel on­lara, (daha sonra bizlere) kitâb verildi. Sonra bu, onlara farz kılınan günleri idi, fakat o gün hususunda ihtilâf ettiler. O güne i'tibâr et­mek için Allah bizlere hidâyet verdi. Artık bu hususta insanlar bizim ardımızdan gelicidirler. Yahûdîler(in ibâdet günü) yarın, Hristiyan-/lar(ınki) de yarından sonradır".