Yazdır
Kategori: Hadisler
Gösterim: 5003     Ebû Mûsâ el-Eş'arî (R): Rasûlullah (S): "Aç olanı do­yurun, hastayı ziyaret edin, esirin esirlik bağlarını çözün" buyurdu, demiştir.

     el-Berâ ibn Âzib (R) şöyle demiştir: Rasûlullah (S) bize yedi şeyi işlememizi emretti ve yedi şeyden de nehyetti: Bizleri altın yüzük takmaktan; harîr, dîbâc, istebrak, kassîyy (denilen ipekli ku­maşları) giymekten; binek üzerine içi yün ile doldurulmuş hâlis ipek­ten küçük minder koymaktan nehyetti. Yine bize cenazelerin ardından gitmemizi, hasta olanı ziyaret etmemizi ve selâm vermeyi yaymamızı emretti.

     Müslüman’ın, diğer bir Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selam almak, hasta ziyaretine gitmek, cenaze peşinden kabire kadar gitmek, davete icabet etmek ve aksırana yerhamükallah demek.

     Yunus Emre şu mısralarıyla bize yukarıdaki hadis-i şerifleri şerh etmektedir:
"Bir hastaya vardın ise bir içim su verdin ise
 Yarın anda karşı gele Hak şarabın içmiş gibi"