Dervîşler gönli safâ hükm ider Kâf'dan Kâf'a

İy niçe selâtînler zebûnı dervîşlerün

Dervîşlerün hâlleri Hak'a gider yolları
Arş'da na'lin dönderdi Üveys'i dervîşlerün

Resûl agdı Mi'râc'a nazar eyledi hoca
Görün görün kim niçe vasfını dervîşlerün

Arş'dan döndi Mustafâ anda ashâb-ı safâ
Dinledi sözlerini sır sözi dervîşlerün

Resûl indi tapuya elin urdı kapuya
Didiler kimsin ana miskîni dervîşlerün

Resûl girdi içerü yârenler turdı öri
Âşıklar dîdâr gördi visâlin dervîşlerün

Resûl eydür iy Kayyûm bunlar ‘acâyib kavim
Sır denizi kılmışsın gönlini dervîşlerün

Bunlara benüm didüm bunlara ben ni didüm
Unıtdurdum mâlını gencini dervîşlerün

Dervîşlik bir pîşedür hırkacugı mîşedür
Çok cânavârlar yörür tonında dervîşlerün

Miskîn Yûnus n'eylesün niçe bir şerh eylesün
'Âşıkdur kul söylesün vasfını dervîşlerün